ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα  είναι η αστικοποίηση και η ανεργία που έρχεται ως φυσικό επακόλουθο αυτής. Η αστικοποίηση οφείλεται στη συγκέντρωση και εγκατάσταση μεγάλου πληθυσμού στα αστικά κέντρα με ταυτόχρονη εγκατάλειψη και ερήμωση της υπαίθρου. Η μείωση του αγροτικού πληθυσμού και ο περιορισμός των αγροτικών επαγγελμάτων είχαν  ως αποτέλεσμα την σταδιακά ανοδική πορεία της ανεργίας στην χώρα. Η εγκατάλειψη του αγροτικού τρόπου ζωής σήμανε αύξηση των εισαγωγών προϊόντων, πληρωμή μεσολαβητών και αύξηση των τιμών.  Μια σειρά προβλημάτων όπως  κυκλοφοριακό, υποβάθμιση περιβάλλοντος, κατάρρευση του κοινωνικού ιστού, αύξηση της εγκληματικότητας έχουν πλέον φθάσει σε οριακά σημεία και οδηγούν στην αναζήτηση για τρόπους φυγής από την πόλη.

Η Eco – Επιχειρείν  ιδρύθηκε το 2018 ως μια start up εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αγροτικής ανάπτυξης με κύριο στόχο την επίλυση όλων των παραπάνω προβλημάτων.

Αποστολή της είναι να καλύψει το υπάρχον κενό μεταξύ των Ιδιοκτητών εκτάσεων γης ή υφιστάμενης αγροτικής επιχείρησης και των πολιτών που επιθυμούν να αλλάξουν ριζικά την ζωή τους εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες για αποκέντρωση και εργασία, σαν ειδικευμένος διαμεσολαβητής.  Η εφαρμογή ή η αναζήτηση μιας αγροτικής εργασιακής ευκαιρίας  πέρα από την δυσκολία του ίδιου του εγχειρήματος, υποβάλλει τον πολίτη σε κυκεώνα γραφειοκρατικών εμπλοκών και μιας σειράς εγκρίσεων από διάφορους Δημόσιους φορείς. Η Eco – Επιχειρείν έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης,  με μια ολοκληρωμένη πρόταση υπηρεσιών που εξασφαλίζει τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στον νέο επενδυτή ότι η σχέση τους θα καλύπτεται από συμβόλαια συνεργασίας και όχι εξαρτημένες σχέσεις ¨διευθυντή¨ – ¨υπαλλήλου¨.

Όραμά της αποτελεί η πλήρης αξιοποίηση των αγροτικών δυνατοτήτων της χώρας και η ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μέσω της αποκέντρωσης και της μείωσης της ανεργίας.

Teemu Selanne Jersey