Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

  • Χωρίς κατηγορία

    Λιόφυτο Εξαιρετικά Παρθένο

    Διαθέτω λιόφυτο κτήμα στην Σητεία Κρήτης. 500 Στρέμματα Στην παρούσα φάση είναι ανεκμετάλλευτο θα ήθελα κάποιον άνθρωπο να συνεργαστούμε και να χωρίσουμε τα κέρδη του προϊόντος κατά 40-60 με την προϋπόθεση να αναλάβει όλη την διαδικασία
    Τηλ επικιν: 210-0000000